Naslovna  |  Upoznajte MIJ  |  Zbirke MIJ  |  Država i politički život

Aktuelna izlozba

foto detaljnije

Jugo, moja Jugo

Gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu

Newsletter

facebook twitter you tube

Država i politički život

Muzej istorije Jugoslavije bitnim delom svoje misije smatra prikupljanje, obradu  i čuvanje predmeta i arhivalija koje govore o državnopravnom i političkom životu jugoslovenske države koja je stvorena posle teških  godina „Velikog“ (I svetskog) rata, a raspala se u građanskom ratu. Sa više nego burnom političkom istorijom u perioda od 1918. do 2003. godine postojale su tri društveno-politički različita uređenja države koja je nosila naziv Jugoslovenska: kraljevina, socijalistička jednopartijska  i savezna višepartijska republika.

Zbirku „Država i politički život“ čine eksponati bez kojih je nemoguće pratiti i razumeti istoriju Jugoslavije. Ona obuhvata državne simbole (zastave, grbove), zakonske akte (obznana,ustav), dokumenta koja su pripadala osobama,  strankama i udruženjima koji su svojim radom uticali na politički život Jugoslavije.  Dokumenti se čuvaju kao originali ili kao mikrofilmovana  građa.

Od štampanog materijala treba izdvojiti pre svega veliku zbirku političkih plakata, propagandnog i kongresnog materijala koji jednako dobro odslikava političke borbe u Kraljevini Jugoslaviji, period  jednopartijskog života od 1945. godine i ponovno rađanje višestranačkog delovanja posle 1990 godine. 

Za  vizualizaciju  istorije Jugoslavije nezaobilazne su fotografije (originalne i reprodukcije) koje se čuvaju u raznim formatima i najbrojnije su za period Socijalističke Jugoslavije. Posebno se  izdvaja kolekcija fotografija i deo kinematografskog  materijala koji  dokumentuju državničke aktivnosti Josipa Broza.

Zbirka sadrži i veliki broj foto-albuma, maketa, plaketa i fonografskog materijala  koji dopunjavaju stečena znanja  o izgradnji Socijalističkog sistema, uvođenju samoupravljanja, formiranju radničkih odbora  i drugih fenomena  političke posebnosti Jugoslavije.