Naslovna  |  Upoznajte MIJ  |  Zbirke MIJ  |  Kulturni život

Aktuelna izlozba

foto detaljnije

Jugo, moja Jugo

Gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu

Newsletter

facebook twitter you tube

Kulturni život

Zbirka „Kulturni život“ Muzeja istorije Jugoslavije je oformljena sa namerom da dokumentuje umetnička kretanja u vizuelnim umetnostima, pojavu i razvoj popularne kulture i kulturnu politiku tokom najvećeg dela XX veka na prostoru zapadnog Balkana.

Počev od stvaranja zajedničkog kulturnog prostora pre postojanja zajedničke južnoslovenske države, preko kreiranja masovne kulture i kulture za mase nakon Drugog svetskog rata, pa sve do avangardnih umetničkih akcija i projekata koji su najavljivali raspad SFRJ, ova zbirka sadrži likovna umetnička dela, jedinstvene primerke grafičkog i produkt dizajna, vinilna muzička izdanja, arhitektonske makete, modele za spomeničku plastiku, plakate za filmove, izložbe i pozorišta, ulaznice za koncerte i muzičke festivale.

Zbirka sadrži likovna dela čiji se nastanak poklapa sa periodom postojanja Jugoslavije i čini osam decenija XX veka, počev od umetnosti koja je bila pokretač oblikovanja kulturne pozadine političkog projekta stvaranja zajedničke južnoslovenske države (dela Nadežde Petrović, Riharda Jakopiča, Matije Jame, Ivana Grohara i Mateja Sternena iz prve decenije 20. veka i vremena Prve jugoslovenske umetničke izložbe u Beogradu 1904. godine) pa sve do radova s kraja sedamdesetih godina koja su zaključila muzejsku umetničku kolekciju. Kroz likovna dela Zbirke Kulturni život mogu se pratiti kretanja u jugoslovenskoj umetnosti: od kulturne politike međuratne Jugoslavije koja je bila više skup individualnih inicijativa pojedinaca nego kolektivnih napora države, do nove političke uloge nakon 1945, koju pred umetnost stavlja nova politička elita – da slavi društvo i novi sistem, da vizuelizuje ideologiju.

U skladu sa sakupljačkom politikom Muzeja, ova zbirka će se dopunjavati predmetima koji svedoče o pozorišnim, muzičkim i umetničkim manifestacijama, značajnim književnim delima iz perioda postojanja jugoslovenskih državnih tvorevina kao i savremenom umetničkom produkcijom u cilju lociranja i kontekstualizacije umetničkih praksi koje se bave kulturnim, istorijskim i političkim fenomenima vezanim za istoriju Jugoslavije.