Aktuelna izlozba

foto detaljnije

Jugo, moja Jugo

Gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu

Newsletter

facebook twitter you tube

Ratovi

Zbirka „Ratovi“, obuhvata Prvi (1914 -1918), i Drugi svetski rat (1941-1945) i kasnije ratove u Jugoslaviji,( naziv za oružane sukobe ne teritoriji bivše SFRJ, 1990-1996) , sukob na Kosovu i Metohiji,1998/1999, završen NATO agresijom, 24.03-10.06. 1999. na Saveznu RepublikuJugoslaviju (stvorena, 27.04. 1992.). Zbirka je nastala spajanjem fondova Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra „Josip Broz Tito.“

Navedeni period dokumentuje, muzejska građa iz Muzeja revolucije, koja je sadržajno određena idejnom koncepcijom muzeja, gde je naučno i stručno prikupljeana građa i njena selekcija podređena tipu muzeja, i Memorijalnog centra, koja je nastala spontano, kao poklon predsedniku Jugoslavije Titu. Građa je dostupna istraživačima, i može da se koristi kao izvor, za proučavanja istorije Jugoslavije, i na muzeološki način - vizuleno, prikazivanje, istorijskih događaja u Jugoslaviji.

Deo zbirke publikovan je u katalozima, prilikom realizacije tematskih izložbi Muzeja, i katalozima na realizaciji projekta, sa drugim muzejima i nstitucijama u Srbiji i inostranstvu. Nomenklatura sadržaja zbirke: fotografije, foto-albumi, likovna dela, štampani materijal, dokumenta i rukopisi, oružje i vojna oprema, vojne i maršalske uniforme, gramofonske ploče, filmski materijal, video kasete-agresija NATO na Jugoslaviju, mikrofilmovana građa, kao i prigodne marke, kovani novac, odlikovanja, povelje, plakete, medalje i značke, izdate povodom obeležavanja jubileja značajnih događaja.